Vegansk verdigrunnlag

Grønt nabofellesskap bygger på et vegansk verdigrunnlag. Hva ligger det i dette og hvem kan bli beboer i bofellesskapet?

Byggingen av bofellesskapet vil baseres på veganske prinsipper, som betyr at det ikke vil brukes materialer av animalsk opprinnelse. Hovedregelen i det ferdige bofellesskapet vil være at fellesarealene ute og inne defineres som veganske, det vil si at mat som tilberedes og spises her skal være plantebasert.

I bofellesskapet ønsker vi også at dyrehold baseres på veganske verdier. Dyrene kan være omplasseringsdyr eller dyr som er reddet, samt dyr som allerede var en del av husstanden fra før. Vi ønsker ikke noen form for oppdrett eller salg av dyr. Heller ikke bruk eller salg av det dyrene produserer.

Alle har anledning til å bli med som beboere, enten man definerer seg som veganer eller ikke.