Tidsperspektiv

Realiseringen av et nybygget bofellesskap tar tid og når vi kan flytte inn avhenger av flere ting:

  • Vi må få på plass et sikkert antall beboere
  • Vi må finne en passende tomt og få den regulert
  • Bygging tar også tid

Alt i alt er det vanskelig å si når bofellesskapet kan stå ferdig, men vi ønsker å få det til så raskt som mulig og håper å kunne flytte inn i 2025/26.

Synes du prosjektet vårt er interessant, men ikke ser for deg å kjøpe bolig umiddelbart, så tenk litt framover i tid. Om du ser for deg å kjøpe egen bolig i Osloområdet om tre-fem år, kan kanskje Grønt nabofellesskap likevel være noe for deg?

Som medlem i Grønt nabofellesskap binder du deg ikke til noe, men får mulighet til å være med på utvikle et boområde som passer for deg. Senere kan du ta en endelig beslutning om å kjøpe bolig eller ikke.