Ressurser

Her har vi samlet noen resurser for deg som vil lære mer om lignende prosjekter og generelt om bofellesskap


Lignende prosjekter i skandinavia:

Vindmøllebakken bærekraftig bofellesskap, Stavanger

  • Et av få norske bofellesskap, utviklet av Gaining by Sharing / Helen & Hard og bygget i 2018-2020.

Lange Eng, Albertslund, Danmark

  • «An unusual place for normal people.» Danmarks største bofellesskap med 54 boenheter på mellom 70 og 135 m2. Bygget ferdig i 2008.

Oranisasjoner:

Föreningen för byggemenskaper (Sverige)

Økolandsbyer Danmark

Global Ecovillage Network

UK Cohousing Network

The Cohousing Association of the United States


Magasin:

Pollen no 2: Bofellesskap


Bøker:

Creating Cohousing

  • Av Kathryn McCamant, Charles Durett, 2011. En bofellesskapets ABC. Arkitektene McCamant & Durett beskriver boformen, skriver om en rekke danske og amerikanske bofelleskaper og systematiserer erfaringer og kunnskap. Hvordan gå fram for å bygge et bofellesskap? Hva skal til for at et bofellesskap skal fungere? – Om prosess og designprinsipper, m.m.

Byggemenskaper – handbok om att bygga tillsammans

  • Omtale av svensk bok om bofellesskaper. Boka fungerer som en håndbok i hvordan man kan gå fram for å starte et bofellesskap, gir eksempler fra Tyskland og Sverige og diskuterer boligpolitiske virkemidler for å fremme bofellesskaper. Kjøp bok

Forskning:

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

  • Sara Svensson, arkitekt i Göteborg undersøker i denne utredningen hvordan/om bofellesskaper kan bidra til en mer sosialt bærekraftig by, og hvordan Göteborg kommune kan arbeide sammen med bofellesskaper.
Creating Cohousing – Building Sustainable Communities
Pollen #2 – Bofellesskap
Byggemenskaper – handbok om att bygga tillsammans