Her har vi samlet noen ressurser for deg som vil lære mer om lignende prosjekter og generelt om bofellesskap!


Radio og podcast

Bør vi dele mer av boligen med andre?

  • Store utbyggere eksperimenterer med nye former for bofelleskap. Er nordmenn klare for å bo mer kollektivt i framtiden? / Samfunnspodden, NRK Radio, 8.2.2022

Lignende prosjekter i skandinavia

Vindmøllebakken bærekraftig bofellesskap, Stavanger

  • Et av få norske bofellesskap, utviklet av Gaining by Sharing / Helen & Hard og bygget i 2018-2020.

Lange Eng, Albertslund, Danmark

  • “An unusual place for normal people.” Danmarks største bofellesskap med 54 boenheter på mellom 70 og 135 m2. Bygget ferdig i 2008.

Oranisasjoner


Magasiner

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Skjermbilde-2019-12-09-kl.-11.48.00-211x300.png

Pollen no 2: Bofellesskap


Bøker

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Creating-cohousing-e1622793247283.png
Creating Cohousing – Building Sustainable Communities

Creating Cohousing – Building Sustainable Communities

  • Av Kathryn McCamant, Charles Durett, 2011. En bofellesskapets ABC. Arkitektene McCamant & Durett beskriver boformen, skriver om en rekke danske og amerikanske bofelleskaper og systematiserer erfaringer og kunnskap. Hvordan gå fram for å bygge et bofellesskap? Hva skal til for at et bofellesskap skal fungere? – Om prosess og designprinsipper, m.m.
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er byggemenskaper.png
Byggemenskaper – handbok om att bygga tillsammans

Byggemenskaper – handbok om att bygga tillsammans

  • Omtale av svensk bok om bofellesskaper. Boka fungerer som en håndbok i hvordan man kan gå fram for å starte et bofellesskap, gir eksempler fra Tyskland og Sverige og diskuterer boligpolitiske virkemidler for å fremme bofellesskaper. Boken kan kjøpes fra Adlibris

Forskning

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

  • Sara Svensson, arkitekt i Göteborg undersøker i denne utredningen hvordan/om bofellesskaper kan bidra til en mer sosialt bærekraftig by, og hvordan Göteborg kommune kan arbeide sammen med bofellesskaper.
Fra prospektet