Pris

Vi ønsker rimelige boliger. Samtidig ønsker vi en del felles goder og miljøvennlige løsninger som vi er usikre på hvordan vil spille inn. Mye avhenger også av tomtepris. Foreløpig har vi derfor som utgangspunkt at prisnivået skal ligge på likt nivå eller lavere enn tilsvarende boliger i samme område.

Vi legger opp til ulike boligstørrelser og priser for ulike behov og økonomier, så man kan finne noe som passer. Det vil kunne være alt fra minihus og små leiligheter til familiehus. I tillegg diskuterer vi muligheten for å ha noen utleieboliger.

Et prisestimat på de ulike boligene kan være 2-4 mill. kroner.