Plassering

Hvor bofellesskapet skal bygges er ikke klart ennå, men vi er inne i en aktiv prosess med å få til en avtale med en kommune utenfor Oslo.

Vi ønsker å ligge landlig til, i nærheten av natur og turområder. Samtidig vil vi være nær Oslo sentrum og kollektiv transport, slik at det er enkelt å pendle til byen. Vi ser derfor etter tomter innenfor 40 minutters reisevei til Oslo S. Helst vil vi ligge nær en togstasjon og vi har derfor kartlagt mulighetene langs toglinjene ut fra Oslo (se bildet).