Om prosjektet

Grønt nabofelleskap er en beboerforening som utvikler Snekkergrenda, et unikt bofellesskap i Tomter, Indre Østfold, under 30 minutter med tog fra Oslo S. Prosjektet er basert på bærekraft, fellesskap og et vegansk verdigrunnlag. Snekkergrenda utvikles i samarbeid med arkitektfirmaet Fragment

Med bofellesskap mener vi det som på engelsk kalles «cohousing», en boform som er i sterk vekst i våre naboland og internasjonalt. I et moderne bofellesskap er beboerne med på å utvikle sitt eget bomiljø, med private boliger og felleshus. Les mer om bofellesskapsmodellen.

Vi ser for oss vårt bofellesskap som et boligtun i landlige omgivelser med opptil 28 boenheter, felleshus, dyrkingsarealer, lekeplass, frukttrær m.m.

Det vil legges vekt på gode, miljøvennlige materialer og bærekraftige løsninger, funksjonell, varig og interessant arkitektur. Vi har ambisjoner om å være et nullutslippsnabolag og aller helst produsere mer energi enn det vi bruker.

Vil du være med og skape et levende og rikt nabomiljø? Vi ønsker medbeboere i ulike aldre og livssituasjoner og er nå i innspurten av rekrutteringen.

Praktisk info

Hvordan skal boligprosjektet gjennomføres?

  • Vi har fått en opsjonavtale med Indre Østfold kommune om kjøp av tomt i tettstedet Tomer i løpet av 2023.
  • Vi gjennomførte høsten 2020 gruppeverksteder sammen med Fragment som vil være utgangspunkt for utviklingen av et prospekt. Prospektet er nå ferdig.
  • Når vi når et minimum av antall beboere og en bærekraftig økonomi jobber vi videre sammen med Fragment om prosjektering og bygging.

Hva innebærer et vegansk verdigrunnlag?

  • Byggingen av bofellesskapet vil baseres på veganske prinsipper, som betyr at det ikke vil brukes materialer av animalsk opprinnelse. Hovedregelen i det ferdige bofellesskapet vil være at fellesarealene ute og inne defineres som veganske, det vil si at mat som tilberedes og spises her skal være plantebasert.
  • I bofellesskapet ønsker vi også at dyrehold baseres på veganske verdier. Dyrene kan være omplasseringsdyr eller dyr som er reddet, samt dyr som allerede var en del av husstanden fra før. Vi ønsker ikke noen form for oppdrett eller salg av dyr. Heller ikke bruk eller salg av det dyrene produserer.
  • Alle har anledning til å bli med som beboere, enten man definerer seg som veganer eller ikke.

Hvem kan bli beboere?

  • Vi ønsker et bofellesskap med mennesker i ulike aldre og livsfaser – familier med barn, aleneforeldre, par, enslige, pensjonister, m.m.
  • Bofellesskapet er åpent for alle som som støtter det veganske verdigrunnlaget i bofellesskapet, hvor alle fellesarealer holdes veganske

Hvordan er prosjektet organisert?

  • Beboerne organiserer og utvikler prosjektet i fellesskap gjennom foreningen Grønt nabofellesskap.