Ni ting som gjør snekkergrenda unikt bærekraftig 🌱

Snekkergrenda er et bofellesskap med veganske verdier. Det innebærer så bærekraftige og miljøvennlige løsninger som mulig!

Planene våre er ikke hugget helt i stein enda (og du som vil bli beboer kan nettopp få være med på å påvirke løsningene i Snekkergrenda!), men dette står på ønskelista:

1. Boliger i naturlige materialer med god isolasjon 🌲

Naturen vet best! I Snekkergrenda planlegges det boliger i tre, med naturlige isolasjonsmaterialer som for eksempel kan være i hamp eller lin, trefiber eller halm.

2. Solceller på alle tak vendt mot sør 🌞

Både i år og i fjor har dette vært veldig aktuelt i media, og ikke uten grunn: Dette kommer til å gjøre strømregningen mye lavere! Snekkergrenda sin ambisjon er å dekke mye av vårt eget energibehov. Vi vil også undersøke andre fornybare energikilder.

3. Egen lokal vannbrønn ⛲

En helt egen brønn/drikkevannskilde gjør at Snekkergrenda alltid har egen vannforsyning, selv om det skulle skje noe feil med det kommunale vann-nettet! Vi har kontroll med kvaliteten på vannet og kan kanskje spare litt penger også.

4. Vannbesparende teknologi i dusjer og toaletter 🛀

Hva dette konkret vil innebære har vi ikke bestemt enda (og vil gjerne ha innspill fra deg som vil bli beboer!), men Snekkergrenda skal bruke minst mulig vann av hensyn til miljøet.

Et vanlig toalett bruker fort seks til ni liter vann hver gang man spyler, og dette er rent drikkevann som går rett i avløpsnettet. Det samme gjelder en vanlig dusj.

Det finnes moderne dusjer som renser og resirkulerer vannet, og gjenvinner varmen som ellers ville gått ned i sluken.

I tillegg til disse tiltakene vil vi bruke takene på bygningene til å samle regnvann som kan brukes til ulike formål.

5. Lokal økologisk vannrensning 🚽

Vi ønsker oss en miljøvennlig løsning for rensing og gjenbruk av avløpsvann (gråvann og svartvann) til dyrkingsformål og jordproduksjon. Det blir sannsynligvis også billigere for oss enn å koble oss opp på det kommunale avløpsnettet.

6. Jordvarme og varmelagring i grunnen, 🌡️

Jordvarme er solenergi lagret i bakken i jord eller myr. Denne varmen kan brukes til å varme opp boliger ved hjelp av en jordvarmepumpe, som gjør at man bruker mindre energi (strøm) til oppvarming. Gjerne i kombinasjon med vannbåren varme. 

En mer avansert løsning som vi vil undersøke er å bruke solfangere om sommeren og lagre varmen i grunnen til vinterbruk. Les mer om jordvarme på Varmepumpeeforeningens nettsider.

7. Moderne vedovner som back-up oppvarmingskilde 🔥

Hvis teknologien svikter, eller når det blir strømbrudd, vil vi ha vedfyrte ovner som backup.

Ved fra trær kan også være en bærekraftig energiressurs!

Vi planlegger moderne og rentbrennende vedovner for å sikre at man alltid har det godt og varmt i Snekkergrenda. 

8. Gjenbruksbod og felles verksted 🚲

Vi vil ha fokus på reparasjon og gjenbruk av ting og tang som blir ødelagt i stedet for at det umiddelbart kastes. I fellesverkstedet vil man ha tilgang til verktøy for å fikse ting eller lage egne møbler med mer.

Gjennom fiksekvelder og kurs kan også de som har peiling hjelpe dem som ikke kan så mye. I gjenbruksboden kan man sette fra seg ting man ikke lenger trenger og som andre kan ha nytte av.

9. Delingskultur 🧑‍🤝‍🧑

Delingskultur innebærer at man ikke trenger å eie så mange ting selv – man deler det som er naturlig å dele eller låne bort, være det seg et slagbor eller et par skøyter som man for eksempel kan sette i en lånehylle i et fellesområde, eller en ingrediens til en kake. Dette skaper også dialog og et sosialt fellesskap!

Leave a Reply