Hva skjer med Snekkergrenda? Info og status

Er du interessert i Grønt nabofellesskap sitt boligprosjekt “Snekkergrenda”, og lurer på hva status er per november 2022, hvordan prosjektet finansieres og hva slags økonomisk risiko beboere tar? Les videre!

– Vi jobber for tiden knallhardt med å lage en økonomisk plan. Vi har nemlig en avtale om kjøp av eiendommen på Tomter i Indre Østfold som utløper i august 2023, sier Claire Groenink, som sitter i styret til Grønt nabofellesskap.

Groenink på tomten i Tomter(!) i Indre Østfold – under 30 minutter med tog fra Oslo S.

Lurt å bli med tidlig

Hun forteller at Grønt nabofellesskap skal kjøpe tomten sammen med en profesjonell eiendomsutvikler: Eiendomsutvikleren kjøper en tredel av den 54 mål store tomten, mens Grønt nabofellesskap i kjøper to tredeler av den. 

– Samtidig jobber vi nå med å rekruttere flere beboere. På dette øyeblikket har vi ni familier som har forpliktet seg til dette prosjektet, men vi ønsker selvsagt enda flere med oss. Desto flere vi er, desto billigere blir prosjektet per bolig, forteller Groenink. 

Snekkergrenda må ha beboere til å fylle 19 av de 28 boligene, og er allerede på god vei. Alle aldre, kjønn, legninger, funksjonsnivå og sivilstatuser velkomne!

– Jo flere som reserverer boliger, jo sikrere blir det for andre å gjøre det samme. Vi forventer derfor at farten i rekruttering av beboere vil øke – plutselig kan alle hus være reservert, sier Groenink.

– Så hvis du vil sikre deg en bolig i Snekkergrenda, bør du bli med så raskt som mulig! Det er på ingen måte garantert at det blir en ledig plass om du vil flytte inn senere. Som medlem i Grønt nabofellesskap får du også en gratis prøveperiode på tre måneder, der du kan bli kjent med prosjektet og dine fremtidige naboer og se om dette er noe for deg, sier Groenink.

Du som er interessert i dette boligprosjektet, har med andre ord ingenting å tape på å melde deg inn i Grønt nabofellesskap!

– Dessuten er vi helt avhengig av å få med oss nok beboere tidlig i prosessen for å sikre oss at prosjektet er økonomisk gjennomførbart, sier hun. 

Bilde fra nærområdet. Ta gjerne en titt på hele prospektet.

Beboere får påvirke prosjektet

– Utviklingsprosessen er også spennende i seg selv. Du knytter bånd med dine fremtidige naboer allerede før innflytting. Dine ønsker og behov kan dermed påvirke hvordan ditt eget hus og hele bomiljøet blir. For at Snekkergrenda skal bli realisert er vi også helt avhengige av at folk tør å bli med tidlig!

Ved andre nybyggprosjekter er det vanlig å kjøpe en ferdig bolig uten at du er involvert i prosjektet. Dette er ikke tilfellet med Snekkergrenda, forteller Groenink:

Snekkergrenda er et beboerdrevet boligprosjekt. Det vil si at beboerne er en essensiell del av utviklingsprosessen. Du blir med i en spennende prosess sammen med arkitekten og de andre beboerne, og bidrar til det endelige resultatet!

Til slutt får du en ganske rimelig bolig – faktisk veldig rimelig sammenlignet med Oslo-priser. Grønt nabofellesskap er ikke en kommersiell prosjektutvikler som tjener på boligsalg og kan derfor unngå unødige pristillegg.

– Dette betyr også at vi ikke har mye startkapital, som kommersielle aktører. Vi har ikke mulighet til å investere i å bygge boliger som skal selges til andre senere, men er avhengige av å få med oss nok beboere tidlig i prosessen som kan være med på å finansiere sine egne boliger.

Et tenkt scenario i Snekkergrenda: Koselig fellesmidag utendørs for de som ønsker det! (Illustrasjonsfoto.)

Medlemmene kjøper tomt og bygger i fellesskap

Grønt nabofellesskap sin plan er å kjøpe tomten og utvikle boligene gjennom et felleslån, pluss egenkapital. Det forventes at de framtidige beboere har økonomi til å ta opp boliglån pluss egenkapital som man vanligvis ville hatt ved boligkjøp.

De foreløpige prisestimatene som står i prospektet inkluderer både tomt og byggeprosess. Dette blir likevel noe annerledes enn et vanlig boligkjøp der man kjøper en ferdig bolig. Man kan sammenligne prosessen med å kjøpe tomt og bygge bolig selv. 

– Forskjellen er at vi kjøper tomt og bygger boligene i fellesskap. Egenkapital-andelen kommer sannsynligvis til å ligge rundt 20-25%, som da må komme fra beboerne, sier hun.

Dette er noe høyere enn ved vanlig boligkjøp (som er på 15%). Hvis egenkapitalen er bundet i nåværende bolig kan dette antakelig ordnes gjennom et lån med pant i boligen.

– Man må også regne med at en del av kostnadene skal betales før byggeprosessen. Dette medfører noe høyere månedlige kostnader i en periode ettersom man da gjerne også betaler for en annen bolig som man bor i.

Slik blir felleshuset i Snekkergrenda! Bilde fra prospektet.

Innovativt prosjekt med stor miljø- og helsemessig gevinst 

Men hvor sikkert er det å bli medlem og investere i Snekkergrenda? Er det noen risiko?

– Snekkergrenda er et innovativt boligprosjekt som utfordrer mange vanlige oppfatninger og strukturer. Det finnes få lignende prosjekter i Norge, sier Groenink.

Hun forteller at det ikke er helt uten økonomisk risiko å bli medlem og investere, men at Grønt nabofellesskap forsøker å gjøre den så liten som mulig og foreløpig er investeringsbeløpet for å kunne reservere en bolig forholdsvis lavt (20 000 kr). 

Mye ligger også til rette for den videre utviklingen. Groenink lister opp:

  • Grønt nabofellesskap (GNF) har en opsjonsavtale om kjøp av tomt fra Indre Østfold kommune.
  • GNF har en sterk kjerne av folk som allerede har investert i prosjektet
  • GNF har et anerkjent arkitektkontor med på laget, Fragment.
  • GNF har inngått avtale med en lokal eiendomsutvikler (Tomter Eiendomsselskap AS) om utvikling av deler av tomten, som gjør at vi reduserer våre kostnader, samt at det bidrar med bransjeerfaring og lokalkunnskap.

– Alle disse tingene er gull verdt! Dersom alt går etter planen, vil Snekkergrenda bli realisert. Det prosjektet står og faller på er om mange nok er interessert i å bo på denne måten.  Og det har vi troen på, sier Groenink.

Eksempel på boligtype i Snekkergrenda fra prospektet.

Norge ligger langt bak andre land i å utvikle mer fellesskapsbaserte boformer. Og det er mer fellesskapsbaserte boformer Grønt nabofellesskap tilbyr med Snekkergrenda. 

Helt uten risiko er det altså ikke å investere i en innovativ og fremtidsrettet bolig i Snekkergrenda, men desto større er gevinsten for dem som våger å satse; unike boliger i et unikt prosjekt med vekt på fellesskap og bærekraft, en fantastisk plattform for å leve livet, for mennesker i ulike aldre.

– I tillegg til å være en unik mulighet for beboerne vil Snekkergrenda kunne spille en rolle langt utover dette: Ved å bidra i lokalmiljøet og ved å være et forbildeprosjekt for andre, kan vi være med på å skape positive endringer, sammen!

Lurer du på om dette er den rette boformen for deg? Ta en titt på “Ofte stilte spørsmål” (der du blant annet får svar på hvorfor denne boformen passer både for deg uansett hvor sosial du er), klikk deg gjerne rundt på nettsiden vår for mer info, og ikke nøl med å kontakte oss på post@nabofellesskap.no

Ta også gjerne en titt på promovideoen vår!

Leave a Reply