Elementor #781

Om oss

Grønt nabofellesskap er en beboergruppe som utvikler Snekkergrenda, et bærekraftig bofellesskap i Tomter, Indre Østfold. Bofellesskapet bygger på et vegansk verdigrunnlag og utvikles i samarbeid med arkitektfirmaet Fragment. Her er vårt prospekt!

Med bofellesskap mener vi det som på engelsk kalles «cohousing», en boform som er i sterk vekst i våre naboland og internasjonalt. I et moderne bofellesskap er beboerne med på å utvikle sitt eget bomiljø, med private boliger og felleshus. Les mer om bofellesskapsmodellen her.

Vi ser for oss vårt bofellesskap som et boligtun i landlige omgivelser med opptil 28 boenheter, felleshus, dyrkingsarealer, lekeplass, frukttrær m.m. Det vil legges vekt på gode, miljøvennlige materialer og bærekraftige løsninger, funksjonell, varig og interessant arkitektur.

Vil du være med og skape et levende og rikt nabomiljø? Vi ønsker medbeboere i ulike aldre og livssituasjoner.

Under følger mer informasjon om hva vi har definert i prosjektet. Sjekk også ut vår facebookside, hvor du får oppdateringer om prosessen og invitasjon til infomøter med mer! Du kan også sette deg på vårt nyhetsbrev.

Kontakt oss om du har spørsmål eller ønsker å bli med i beboergruppa.