Toppmeny

Hva er et bofellesskap?

Hva er et bofellesskap?

Det moderne bofelleskapet ble utviklet i Danmark fra 60-tallet og er for tiden i sterk vekst internasjonalt. Tanken er at man i et bofellesskap kan få dekket både behov for privatliv og fellesskap. Et bofellesskap kommer i mange former og kan befinne seg i byen eller på landet.

Man bor i private eneboliger, rekkehus eller leiligheter, med egne kjøkken, bad, soverom, og så videre. I tillegg har man et felleshus, med kjøkken, spisesal og flere fellesfunskjoner. I felleshuset har man gjerne fellesmiddager et visst antall dager i uka. 

Hva inneholder et bofellesskap?

  • Private boliger
  • Felleshus med felles funksjoner
  • Felles utearealer

Hva slags funksjoner kan et felleshus inneholde?

  • Spisesal og felleskjøkken
  • Treningsrom
  • Verksted/hobbyrom
  • Barnerom 
  • Mediarom
  • Utleieleiligheter
  • Kursrom

Et bofellesskap utvikles av de framtidige beboerne, i samråd med arkitekt, utbygger etc. Ved å slå sine ressurser sammen, kjøpe tomt og utvikle egne boliger, kan man få hjem med høyere kvalitet som er tilpasset egne behov og ønsker. Gjennom delingskulturen får man tilgang til goder man ikke har om man kjøper en vanlig bolig. 

Bofellesskapet som boform gir muligheten for å ha god kontakt med menneskene i sitt nærmiljø, samtidig som man kan være for seg selv når man ønsker det.

Barna får et trygt og stimulerende bomiljø med trygge voksne og mange lekekamerater. Foreldre kan enkelt få avlastning og barnevakt. Aleneforeldre og eldre kan nyte godt av å ha hjelpsomme naboer.

I Tyskland foregår en stor del av bostedsproduksjonen i bofellesskaper. Lokale myndigheter i Tyskland legger til rette for bofellesskaper på grunn av de positive verdiene de fører med seg. Man får beboere som engasjerer seg i sitt lokalområde og boområder med stor variasjon og kvalitet.

Norge ligger langt etter, men mye tyder på at ting er i ferd med å skje. Stadig diskuteres de sosiale aspektene ved boligbygging og bofellesskapet som boform.

I Stavanger sentrum bygges for tiden et bofellesskap med 40 boenheter, Vindmøllebakken bofellesskap, utviklet av det første norske selskap jobber spesifikt med bofellesskaper, Gaining by Sharing.

Vil du vite mer om hvordan et bofellesskap fungerer, les gjerne artikkelen fra magasinet Pollen hvor de prater med beboere i Lange Eng bofellesskap, Danmark.

Et bofellesskap er et bevisst frembrakt minisamfunn, som består av fullt utstyrte private hjem, supplert med felles fasiliteter. Et bofellesskap er typisk planlagt, eid og drevet av beboerne.
Wikipedia

 


Hva skiller det å bo i et bofellesskap fra et vanlig hjem? Se animasjonen laget av Belterra Cohousing nær Vancouver i Canada. Turtlebox Productions

 

Intervju med beboere i Lange Eng bofellesskap i Danmark, Pollen no 2. Trykk på bildet for å se artikkel.