Bli med?

Bli med?

Bofellesskapet er åpent for alle som stiller seg positive til plantebasert mat, enten man definerer seg som veganer eller ikke.

Hvordan blir man med?

  • Kontakt oss for å bli med i beboergruppa.
  • Dette er kostnadsfritt i 3 måneder.
  • Hvis du ser at dette er noe for deg, betaler du en èn gangs medlemsavgift på 5000kr, og en årlig medlemsavgift på 200kr.
  • Deretter har du full stemmerett ved medlemsmøter.
  • For å reservere en bolig må det i tillegg investeres 20 000kr. Dette beløpet går mot kjøpesummen av boligen

Utviklingen av Snekkergrenda baserer seg på felles frivillig innsats og finansiering, men hvor mye hver beboer engasjerer seg i prosjektet er opp til hver enkelt og hvor mye tid og energi man har til overs. Vi har jevnlige treff, både for å bli kjent med hverandre og for få diskutert saker bedre.

Velkommen!

Fremtidige naboer samlet ved elven nederst på tomten.