Bli med?

Bli med?

Bofellesskapet er åpent for alle som stiller seg positive til plantebasert mat, enten man definerer seg som veganer eller ikke.

Ønsker man å kjøpe bolig i Snekkergrenda blir man med i beboerforeningen Grønt nabofellesskap som utvikler prosjektet. Her er man først prøvemedlem i inntil tre måneder. Man får se prosjektet fra innsiden og truffet de andre i gruppa som kan bli dine framtidige naboer.

Finner du ut at dette er noe for deg og vil bli fullt medlem, betaler du en engangsavgift på 5000 kr og årskontingent på 200 kr. Du kan da delta på lik linje med resten av medlemmene.

Utviklingen av Snekkergrenda baserer seg på felles frivillig innsats og finansiering, men hvor mye hver beboer engasjerer seg i prosjektet er opp til hver enkelt og hvor mye tid og energi man har til overs. Vi har jevnlige treff, både for å bli kjent med hverandre og for få diskutert saker bedre.

Tror du Snekkergrenda kan være noe for deg, så ta kontakt på e-post.

Velkommen!

fremtidige beboere samlet ved elven nedenfor tomten