OBS! SNEKKERGRENDA-prosjektet avsluttes

Dessverre har vi ikke klart å finansiere kjøp av tomt og videre utviklingsprosess og er i ferd med å avslutte prosjektet.

Dessverre har vi ikke klart å finansiere kjøp av tomten i Tomter og videre utviklingsprosess innen fristen som var i slutten av august 2023.

Vi har jobbet for dette lenge og det er kjipt å måtte gi seg, men vi har ikke klart å få med oss nok folk. Et slikt stort prosjekt krever også mye finansiering før man har en sikkerhet for at det kan gjennomføres, noe som har gjort ting vanskelig.

Vi har vel kommet lenger enn de fleste av lignende prosjekt i Norge og det har vært en spennende prosess å være en del av. Blant annet har det vært veldig givende å jobbe sammen med Arild Eriksen og Fragment arkitektkontor, som vi kan anbefale på det varmeste.

I utgangspunktet ser det ikke ut til at noen av oss vil ta prosjektet videre og lete etter en ny tomt, men om noen kan være interessert i å jobbe med noe slikt, så ta gjerne kontakt.

Gjennom prosessen har vi bygget opp kunnskap og erfaring som kanskje kan hjelpe andre og vi bidrar gjerne med råd og veiledning til andre som ønsker å jobbe med bofellesskap og økolandsbyer!

Takk igjen til alle som har fulgt oss og gitt sin støtte!