Om oss

Om oss

Grønt nabofellesskap er en beboergruppe som utvikler Snekkergrenda, et bærekraftig bofellesskap i Tomter, Indre Østfold. Bofellesskapet bygger på et vegansk verdigrunnlag og utvikles i samarbeid med arkitektfirmaet Fragment. Her er vårt prospekt!

Med bofellesskap mener vi det som på engelsk kalles «cohousing», en boform som er i sterk vekst i våre naboland og internasjonalt. I et moderne bofellesskap er beboerne med på å utvikle sitt eget bomiljø, med private boliger og felleshus. Les mer om bofellesskapsmodellen her.

Vi ser for oss vårt bofellesskap som et boligtun i landlige omgivelser med opptil 28 boenheter, felleshus, dyrkingsarealer, lekeplass, frukttrær m.m. Det vil legges vekt på gode, miljøvennlige materialer og bærekraftige løsninger, funksjonell, varig og interessant arkitektur.

Vil du være med og skape et levende og rikt nabomiljø? Vi ønsker medbeboere i ulike aldre og livssituasjoner.

Under følger mer informasjon om hva vi har definert i prosjektet. Sjekk også ut vår facebookside, hvor du får oppdateringer om prosessen og invitasjon til infomøter med mer! Du kan også sette deg på vårt nyhetsbrev.

Kontakt oss om du har spørsmål eller ønsker å bli med i beboergruppa. 

Hva innebærer et vegansk verdigrunnlag?

  • Byggingen av bofellesskapet vil baseres på veganske prinsipper, som betyr at det ikke vil brukes materialer av animalsk opprinnelse. Hovedregelen i det ferdige bofellesskapet vil være at fellesarealene ute og inne defineres som veganske, det vil si at mat som tilberedes og spises her skal være plantebasert.
  • I bofellesskapet ønsker vi også at dyrehold baseres på veganske verdier. Dyrene kan være omplasseringsdyr eller dyr som er reddet, samt dyr som allerede var en del av husstanden fra før. Vi ønsker ikke noen form for oppdrett eller salg av dyr. Heller ikke bruk eller salg av det dyrene produserer.
  • Alle har anledning til å bli med som beboere, enten man definerer seg som veganer eller ikke.

Illustrasjon: Aesthetica

Hvem kan bli beboere?

  • Vi ønsker et bofellesskap med mennesker i ulike aldre og livsfaser – familier med barn, aleneforeldre, par, enslige, pensjonister, m.m.
  • Bofellesskapet er åpent for alle som som støtter det veganske verdigrunnlaget i bofellesskapet, hvor alle fellesarealer holdes veganske

Hvordan er prosjektet organisert?

  • Beboerne organiserer og utvikler prosjektet i fellesskap gjennom foreningen Grønt nabofellesskap

Hvordan skal boligprosjektet gjennomføres?

  • Vi har fått en opsjonavtale med Indre Østfold kommune om kjøp av tomt i tettstedet Tomer i løpet av 2023.
  • Vi gjennomførte høsten 2020 gruppeverksteder sammen med Fragment som vil være utgangspunkt for utviklingen av et prospekt.
  • Prospektet er nå ferdig.
  • Når vi når et minimum av antall beboere og en bærekraftig økonomi jobber vi videre sammen med Fragment om prosjektering og bygging.