Ressurser

BOFELLESSKAP:

Elmegården bofellesskap, Danmark

Et lite vegansk bofellesskap i Danmark, én times kjøring fra København.

 

LILAC (Low Impact Living Affordable Community), England

Et bofellesskap med 20 boenheter i Leeds, England. Etablert i 2013.


UTVIKLERE, ARKITEKTER:

Gaining by Sharing

Nytt norsk selskap som jobber med utvikling av bofellesskaper. Bygger for tiden sitt første bofellesskap i Stavanger, med 40 boenheter – Vindmøllebakken.

 

McCamant & Durett Architects

Amerikansk arkitektfirma som jobber med bofellesskap og som har skrevet ned og systematisert kunnskap om bofellesskap i blant annet boka Creating Cohousing. Se info om bofellesskap som boform og eksempler på bofellesskaper de har arbeidet med.


MAGASINER:

Pollen no 2: Bofellesskap

Magasin utgitt av Eriksen Skajaa Arkitekter som i dette nummeret har temaet bofellesskap og andre kollektive boformer. Intervjuer og eksempler fra Norge og Tyskland. Se spesielt artikkel om Lange Eng bofellesskap.


BØKER:

Creating Cohousing

Av Kathryn McCamant, Charles Durett, 2011. En bofellesskapets ABC. Arkitektene McCamant & Durett beskriver boformen, skriver om en rekke danske og amerikanske bofelleskaper og systematiserer erfaringer og kunnskap. Hvordan gå fram for å bygge et bofellesskap? Hva skal til for at et bofellesskap skal fungere? – Om prosess og designprinsipper, m.m.

 

Byggemenskaper – handbok om att bygga tillsammans

Omtale av svensk bok om bofellesskaper. Boka fungerer som en håndbok i hvordan man kan gå fram for å starte et bofellesskap, gir eksempler fra Tyskland og Sverige og diskuterer boligpolitiske virkemidler for å fremme bofellesskaper. Kjøp bok


ORGANISASJONER:

Föreningen för byggemenskaper (Sverige)

UK Cohousing Network

The Cohousing Association of the United States


FORSKNING:

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Sara Svensson, arkitekt i Göteborg undersøker i denne utredningen hvordan/om bofellesskaper kan bidra til en mer sosialt bærekraftig by, og hvordan Göteborg kommune kan arbeide sammen med bofellesskaper.


VIDEOER:

LILAC Cohousing, Leeds:

R50 Cohousing, Berlin:

LILAC bofellesskap, England. Foto: Andy Lord

Fellesarealer i Vindmøllebakken bofellesskap av Gaining by Sharing. Foto: Helen&Hard/ Lars Tornøe

 

Pollen no 2 – Bofellesskap

 

Artikkel i Pollen no 2 om Lange Eng bofellesskap i Danmark

 

Creating Cohousing – Building Sustainable Communities

 

Byggemenskaper – handbok om att bygga tillsammans