Grønt nabofellesskap

Grønt nabofellesskap er et bofellesskap under planlegging som bygger på et vegansk verdigrunnlag. Med bofellesskap mener vi det som på engelsk kalles «cohousing», en boform som er i sterk vekst i våre naboland og internasjonalt, men hvor det i Norge har vært liten utvikling. I et moderne bofellesskap er beboerne med på å utvikle sitt eget bomiljø, med private boliger og felles møteplasser. Les mer om bofellesskapsmodellen her.

Vi ser for oss vårt bofellesskap som et boligtun i landlige omgivelser med 15-25 nybygde boenheter, felleshus, dyrkingsarealer, lekeplass, frukttrær, bærbusker m.m. Det vil legges vekt på gode, miljøvennlige materialer og bærekraftige løsninger, funksjonell, varig og interessant arkitektur.

Vil du være med og skape et levende og rikt nabomiljø? Vi ønsker medbeboere i ulike aldre og livssituasjoner.

Under følger mer informasjon om hva vi har definert i prosjektet. Sjekk også ut vår facebookside, hvor du får oppdateringer om prosessen og invitasjon til infomøter med mer! Du kan også sette deg på vårt nyhetsbrev.

Kontakt oss om du har spørsmål eller ønsker å bli med i beboergruppa!

Boligene:

 • 15-25 selveierboliger, samt muligens noen utleieboliger
 • Arkitekttegnede, moderne og praktiske boliger
 • Miljøvennlige og bærekraftige naturmaterialer, gjerne resirkulert og mest mulig lokalt
 • Varige, solide løsninger og mest mulig vedlikeholdsfritt
 • Helst plussenergihus, som produserer mer energi enn det bruker
 • Mulighet for eget naturlig renseanlegg for vann og kloakk

Felleshuset:

 • Industrikjøkken og spisesal, barnerom, ungdomsrom/musikkrom, verksted, treningsrom, underholdningsrom, bibliotek, foredragsrom, gjesterom og badstue er mulige funksjoner
 • Mulighet for utleielokaler til næringsvirksomhet, for beboere og eksterne (kontor, kunst, kafé, trening, etc.)

Fellesareal:

 • Dyrkingsområder, lekeplass, fruktrær og bærbusker

Plassering:

 • Vi ser etter tomt innenfor 40 minutters reisevei med kollektiv transport til Oslo sentrum
 • Landlig, rolig, i nærheten av natur og turområder
 • Kort vei til offentlig transport, helst tog
 • Kort vei til skole, barnehage etc.

Skjematisk tegning fra brosjyre av UK Cohousing. Trykk på bildet for større versjon.

Tidsperspektiv:

 • Realiseringen av et bofellesskap tar tid og avhenger av når vi har på plass en sikkert antall beboere, hvor lang tid det tar å finne tomt og få den regulert, m.m.
 • Vi håper å kunne flytte inn i 2022/23

Hva vil det koste?

 • Prisnivå som tilsvarende boliger i kommersielt marked eller rimeligere
 • Ulike boligstørrelser og priser for ulike behov og økonomier
 • Ca. 2 – 4 mill. kr

Hvem kan bli beboere?

 • Vi ønsker et bofellesskap med mennesker i ulike aldre og livsfaser – familier med barn, aleneforeldre, par, enslige, pensjonister, m.m.
 • Bofellesskapet er åpent for alle som som støtter det veganske verdigrunnlaget i bofellesskapet, hvor alle fellesarealer holdes veganske

Hvordan er prosjektet organisert?

 • Beboerne organiserer og utvikler prosjektet i fellesskap gjennom foreningen Grønt nabofellesskap

Hvordan skal boligprosjektet gjennomføres?

 • Vi samarbeider med arkitektkontoret Fragment om å finne tomt
 • Når vi har funnet tomt vil vi utvikle prosjektskisse sammen med Fragment og gå igang med prosjektering og bygging