Bli med?

Bofellesskapet er åpent for alle som ønsker å leve i tråd med et vegansk verdigrunnlag. Årskontingent er 200 kr for voksne. Foreløpig binder man seg ikke på noen måte. Ettherhvert, når prosessen har kommet skikkelig i gang, vil de som har vært med i beboergruppa få mulighet til å inngå kjøpskontrakt på på bolig. Tror du Grønt nabofellesskap kan være noe for deg, så ta kontakt!

Som medlem blir du med i en arbeidsgruppe hvor du får info og kan komme med innspill. Utviklingen av Grønt nabofellesskap baserer seg på felles frivillig innsats, men hvor mye hver beboer engasjerer seg i prosjektet er opp til hver enkelt og hvor mye tid og energi man har til overs. Vi har også jevnlige treff, både for å bli kjent med hverandre og for få diskutert saker litt bedre.

Velkommen!


LILAC Cohousing, Leeds, England. Foto: Andy Lord