Bli med?

Bofellesskapet er åpent for alle som støtter det veganske verdigrunnlaget, enten man definerer seg selv som veganer eller ikke.

Når man betaler åskontingent på 200 kr regnes man som støttemedlem. Man har da mulighet til å delta på møter og bli med i utviklingsarbeidet på lik linje med medlemmene men har ikke stemmerett.  Man står da på en venteliste for å få kjøpe bolig, etter dem som har fullt medlemskap.

For å få fullt medlemskap og stemmerett betaler man inn en investeringssum på 5000 kr, som blant annet går til dekning av arkitektutgifter. Man er da også sikret bolig i prosjektet.

Tror du Grønt nabofellesskap kan være noe for deg, så ta kontakt!

Som medlem blir du med i en arbeidsgruppe hvor du får info og kan komme med innspill. Utviklingen av Grønt nabofellesskap baserer seg på felles frivillig innsats, men hvor mye hver beboer engasjerer seg i prosjektet er opp til hver enkelt og hvor mye tid og energi man har til overs. Vi har også jevnlige treff, både for å bli kjent med hverandre og for få diskutert saker bedre.

Velkommen!


LILAC Cohousing, Leeds, England. Foto: Andy Lord