Grønt nabofellesskap

Grønt nabofellesskap er et bofellesskap under planlegging som bygger på et vegansk verdigrunnlag. Med bofellesskap mener vi det som på engelsk kalles «cohousing», en boform som er i sterk vekst i våre naboland og internasjonalt, men hvor det i Norge har vært liten utvikling. I et moderne bofellesskap er beboerne med på å utvikle sitt eget bomiljø, med private boliger og felles møteplasser. Les mer om bofellesskapsmodellen her.

Vi ser for oss vårt bofellesskap som et boligtun i landlige omgivelser med 10-20 nybygde privateide boenheter, et felleshus, dyrkingsarealer, lekeplass, frukttrær, bærbusker m.m. Kanskje vil vi ha et naturlig svømmebasseng for varme dager? Det er opp til oss! Det vil legges vekt på gode, miljøvennlige materialer og ressurssparende løsninger, funksjonell, varig og estetisk tiltalende arkitektur.

Vil du være med og skape et fantastisk, levende og rikt nabomiljø? Vi ønsker medbeboere i forskjellige aldre og livssituasjoner.

Under følger mer informasjon om hva vi har definert i prosjektet. Sjekk også ut vår facebookside, hvor du får oppdateringer om prosessen og invitasjon til infomøter med mer!

Kontakt oss om du har spørsmål eller ønsker å bli med i beboergruppa!

Boligene:

 • 10-20 selveierboliger, og muligens noen utleieboliger
 • Arkitekttegnede, moderne og praktiske boliger
 • Miljøvennlige og bærekraftige naturmaterialer, gjerne resirkulert og mest mulig lokalt
 • Varige, solide løsninger og mest mulig vedlikeholdsfritt
 • Helst plussenergihus, som produserer mer energi enn det bruker
 • Mulighet for eget naturlig renseanlegg for vann og kloakk

Felleshuset:

 • Industrikjøkken og spisesal, barnerom, ungdomsrom/musikkrom, verksted, treningsrom, underholdningsrom, bibliotek, foredragsrom, gjesterom og badstue er mulige funksjoner
 • Utleielokaler til næringsvirksomhet for beboere og eksterne (kontor, kunst, kafé, trening, terapi etc.)

Fellesareal:

 • Dyrkingsområder, lekeplass, fruktrær og bærbusker
 • Mulighet for svømmebasseng som renses naturlig av planter, såkalt «naturbasseng»

Plassering:

 • Vi ser etter tomt innenfor 40 minutters reisevei med kollektiv transport til Oslo sentrum
 • Landlig, rolig, i nærheten av natur og turområder
 • Kort vei til offentlig transport, helst tog

Skjematisk tegning fra brosjyre av UK Cohousing. Trykk på bildet for større versjon.

Tidsperspektiv:

 • Realiseringen av et bofellesskap tar tid og avhenger av når vi har på plass en sikkert antall beboere, hvor lang tid det tar å finne tomt og få den regulert, m.m.
 • Vi håper å kunne flytte inn i 2022/23

Hva vil det koste?

 • Prisnivå som tilsvarende boliger i kommersielt marked eller rimeligere
 • Ulike boligstørrelser og priser for ulike behov og økonomier
 • Ca. 2 – 4 mill. kr

Hvem kan bli beboere?

 • Vi ønsker et bofellesskap med mennesker i ulike aldre og livsfaser – familier med barn, aleneforeldre, par, enslige, eldre, studenter m.m.
 • Bofellesskapet er åpent for alle som vil leve i tråd med det veganske verdigrunnlaget det bygger på

Hvordan er prosjektet organisert?

 • Beboerne organiserer og utvikler prosjektet i fellesskap gjennom foreningen Grønt nabofellesskap
 • Demokratisk organisering hvor alle viktige beslutninger tas i fellesskap

Hvordan skal boligprosjektet gjennomføres?

 • Det jobbes med å rekruttere sikre beboere til minst 10 boenheter innen sommeren 2018
 • Vi kartlegger også framover aktuelle tomter i nærheten av Oslo
 • Planen er videre å finne en profesjonell samarbeidspartner (utviklere, arkitekter e.l.) som har erfaring med utvikling av bofellesskaper eller lignende og som kan veilede videre i prosessen fram mot ferdige boliger